Odżywianie

W trakcie noszenia aparatu stałego przeciwwskazane jest żucie gumy. Może ona spowodować uszkodzenie aparatu, zazwyczaj drobne, ale uciążliwe dla pacjenta, powodujące konieczność dodatkowej wizyty. Zalecane jest unikanie wszelkich twardych pokarmów (jabłka, mięso, orzechy, obwarzanki itp.) ze względu na możliwość odklejenia zamków, a także z powodu nieco większej wrażliwości zębów na nagryzanie podczas leczenia. Przeciwwskazane są również pokarmy stwarzające problemy w oczyszczeniu aparatu i zębów (np. krówki, cukierki toffi itp.).

odzywianie1