Pierwsza wizyta

Badanie kliniczne– przeprowadzane jest przez dr Agnieszkę Książek bardzo wnikliwie; oceniana jest linia uśmiechu, symetria twarzy oraz profil, gdyż leczenie ortodontyczne może je znacznie poprawić. Sprawdzane są także stawy skroniowo-żuchwowe, stan tkanek przyzębia oraz uzębienia. Badanie czynności narządu żucia pozwala ocenić ruchomość stawów, napięcie mięśni, tor oddechowy lub zaburzenia połykania.

Wyciski ortodontyczne– specjalną elastyczną masą bezboleśnie pobiera się wyciski i na ich podstawie w pracowni technicznej odlewane są modele gipsowe uzębienia.
Pierwsza wizyta

Fotografie zewnątrzustne i wewnątrzustne– umożliwiają analizę wpływu leczenia na wygląd pacjenta.

Zdjęcia rentgenowskie– ich analiza stanowi podstawę prawidłowej diagnostyki ortodontycznej i pozwala prowadzić efektywne leczenie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Najczęściej wykonywane są dwa rodzaje zdjęć: cefalometryczne i pantomograficzne. Zdjęcie cefalometryczne (boczne czaszki) jest konieczne do oceny struktur szkieletowych, pozycji szczęki i żuchwy oraz zębów a także wieku kostnego pacjenta. Orthopantomogram (zdjęcie pantomograficzne) służy do oceny stawów, zatok  i całego uzębienia. W rzadkich przypadkach wykonywane są zdjęcia przednio-tylne czaszki czy tomografia komputerowa.
Pierwsza wizyta

Indywidualny plan leczenia – powstaje na bazie powyższych elementów (jeżeli jest to konieczne przygotowywane są dwa alternatywne plany), uwzględniając przede wszystkim zdrowie jamy ustnej pacjenta oraz estetykę twarzy i uśmiechu. Zawiera szczegóły dotyczące stosowanych aparatów, zabiegów oraz kosztorys i przybliżony czas leczenia. W trakcie wizyty plan leczenia jest szczegółowo omawiany z pacjentem, przedstawione są wszystkie aparaty i zabiegi.
Pierwsza wizyta