Aparat TFBC

Pozwala dokonać wysunięcia żuchwy i przemieszczenia zębów w przypadkach wad klasy II, czyli przy cofniętej żuchwie lub „wystających zębach przednich”, w mało i średnio nasilonych wadach oraz u młodocianych pacjentów, u których nadal trwają procesy wzrostowe.

tfbc