Osiągnięcia, działalność naukowa i zawodowa – Agnieszka Książek

Listopad 2015

Udział w kurs ortodontycznym „Idąc do przodu – progresywne podejście do diagnozy na podstawie estetyki twarzy”

Sierpień 2015

Udział w konferencji „Carriere Clinic & Orthodontic Study Center” w Barcelonie

Styczeń 2015

Uzyskanie certyfikatu  Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego na rok 2015

Wrzesień 2012
Udział w kursie na temat Estetyki Twarzy „Interdyscyplinarne podejście do FACE – Functional and Cosmetic Exellence – doskonałość funkcjonalna i kosmetyczna”.
Udział w XVI Zjeździe PTO, spotkanie z wykładowcami Franzem i Utą Richter

Maj 2012
Udział w kursie „Pozycjonowanie zamków drogą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów na przykładzie pasywnego systemu zamków SL” w Poznaniu dotyczącego dążenia do perfekcyjnych rezultatów leczenia poprzez wysoce precyzyjne i planowane pozycjonowanie zamków.

Luty 2012
Udział w Regionalnej Konferencji Koła Polskiego Towarzystwa ortodontycznego na temat „Wady klasy II – etiologia, rodzaje, diagnostyka i sposoby leczenia”.

Listopad 2010
Udział w kursie na temat Systemu Isignia, pozwalającego na indywidualne projektowanie aparatów.

Wrzesień 2009
Udział w kursie „Przyczynowe leczenie wad dotylnych”.
Udział w XIII zjeździe PTO

Styczeń 2009
praca naukowa i obrona  przewodu doktorskego na temat porównania przypadków wady klasy II Angle’a leczonych za pomocą zawiasu Herbsta i aparatu Twin Force Bite Corrector.

Czerwiec 2008
Wystąpienie na ortodontycznej sekcji dolnośląskiego oddziału PTS z referatem na temat zastosowania aparatu Twin Force Bite Corrector.

Kwiecień 2008
Udział w kursie „Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia” w Warszawie.

Grudzień 2007
Wystąpienie na ortodontycznej sekcji dolnośląskiego oddziału PTS z referatem na temat przypadków leczenia zgryzu otwartego.

Październik 2007

 • Kurs dr Marice Corbett’a na temat leczenia wad klasy II: „Najnowsze technologie, mechanika i plany leczenia ortodontycznego pacjentów klasy II”, Warszawa
 • Badania dotyczące zawiasu Herbsta w praktyce ortodontycznej dr Franza i Uty Richterów Wuerzburg, Niemcy
 • Oddanie do publikacji w Polish Journal of Environmental Studies artykułów: “Class II/1 malocclusion treatment with Twin Force Bite
 • Corrector – case report” oraz “Evaluation of mandible growth patterns on the basis of cephalograms of patients during puberty growth period”.

Sierpień 2007
Publikacja w Pediatrii Polskiej nr 8, 2007: „Zespół CHARGE – Opis przypadku ze szczególnym uwzględnieniem wad części twarzowej czaszki” (CHARGE syndrome – facial malformations – case report)

Kwiecień 2007
Kolejna publikacja w czasopiśmie stomatologicznym: „Leczenie ortodontyczno-protetyczne w przypadku braku zawiązków bocznych siekaczy w szczęce – opis przypadku”, Protetyka stomatologiczna nr 2, marzec – kwiecień 2007 r.

Luty, Marzec 2007
Ukazanie się artykułów: „Nieekstrakcyjne leczenie ortodontyczne zgryzu otwartego – opis przypadku”, As stomatologii nr 3, 2006, „Niechirurgiczne leczenie szkieletowego zgryzu otwartego z nawrotem wady w okresie retencyjnym – opis przypadku”, Dental Forum nr 2, 2006

Październik 2006

 • Wystapienie na 10. Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Hotelu Marriott w Warszawie z referatem pt.: „Recydywa w niechirurgicznym leczeniu zgryzu otwartego”
 • Udział w kursie prof. Davida Suareza na temat techniki niskiego tarcia w leczeniu ortodontycznym

Wrzesień 2006
Praca badawcza nad artykułem oraz prezentacją na temat zgryzu otwartego, możliwości leczenia zachowawczego, leczenia chirurgicznego, nawrotów – artykuły kazuistyczne i wystąpienie.

Listopad 2005
udział w szkoleniu na temat nowoczesnej profilaktyki w gabinecie stomatologicznym

Wrzesień 2005
przyjęto do redakcji Protetyki Stomatologicznej pracę „Adhezyjne mosty kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym w leczeniu ortodontyczno-protetycznym hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce”

Sierpień 2005
praktyka zagraniczna w klinice dr Franza i Uty Richter’ów w Würzburgu, Niemcy, z szerokiego zakresu sposobów leczenia ortodontycznego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania zawiasu Herbsta

Czerwiec 2005
publikacja w Dental and Medical Problems artykułu „Wystąpienie zmiany o charakterze mucocoele w przebiegu leczenia aparatami stałymi-opis przypadku” [pobierz artykuł .pdf]

Maj 2005
udział w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź
Przedstawione prezentacje i plakat:

 1. „Hipodoncja bocznych siekaczy w szczęce – skojarzone postępowanie ortodontyczno – protetyczne – opis przypadku”, Prezentacja wygłoszona na IX Zjeździe PTO w maju 2005
 2. „Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów z parafunkcjami i dysfunkcjami”, Prezentacja wygłoszona na IX Zjeździe PTO w maju 2005
 3. „Jatrogenne uszkodzenia błony śluzowej, przyzębia i szkliwa w przebiegu leczenia aparatami stałymi-przegląd przypadków”, Prezentacja wygłoszona na IX Zjeździe PTO w maju 2005
 4. „Zastosowanie mikroimplantu ortodontycznego do kompresji tylnej szerokości górnego łuku zębowego”, Plakat przedstawiony na IX Zjeździe PTO w maju 2005

Udział w kursie:
„Faza końcowa leczenia ortodontycznego; co każdy klinicysta powinien wiedzieć”, Prof. V. G. Kokich DDS, MSD, Łódź, w/w Zjazd

Kwiecień 2005

 • „SMK® – System Mostów Kompozytowych” dr n. med. C. Turostowski, Poznań
 • „Ortopedia twarzowa z użyciem aparatów Herbsta”, dr F. Richter, Katowice

Styczeń 2005
publikacja w „Mojej praktyce” nr 1, 2005 artykułu „Jatrogenne uszkodzenia przyzębia i błony śluzowej w przebiegu leczenia aparatami stałymi”

Grudzień 2004
Publikacja w „Mojej praktyce” nr 4, 2004 artykułu „Użycie systemu Damon 2 w leczeniu ortodontycznym pacjenta dorosłego z pooperacyjną dysfunkcją narządu żucia”

Listopad 2004
kurs na temat terapii bioprogresywnej „2nd degree. Introduction to bioprogressive philosophy”, Dr D. Rollet, P. Krieger, Warszawa

Październik 2004

 • „Zaawansowany kurs z biomechaniki Edgewise. Leczenie trudnych przypadków-asymetria zgryzu”, C. J. Burstone DDS, MS, Wrocław,
 • Kurs praktyczny „Wybielanie zębów”, lek. stom. P. Andersz, Wrocław


Maj 2004
udział w szkoleniu „Cercon smart ceramics – nowe możliwości zastosowania ceramiki bezmetalowej. Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym”, Wrocław

Listopad 2003
udział w sesji PTS-u w trakcie wrocławskich targów stomatologicznych

Wrzesień 2003
Sesja protetyczna IX Zjazdu Zespołów Stomatologicznych, Łódź

Marzec 2003
Wystąpienie na VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych we Wrocławiu, „Stan drugich trzonowców mlecznych i występowanie wad narządu żucia u dzieci w wieku 3 – 7 lat”, prof. dr hab. T. Matthews – Brzozowska, Agnieszka Kunc, Tomasz Babijczuk, Anna Czekańska