Upsss… Awaria

Może się przydarzyć każdemu pacjentowi podczas każdego leczenia:

  • odklejony zamek– może zdarzyć się przy nagryzieniu twardego pokarmu lub dużych przesunięciach zębowych. Jeżeli odkleił się pojedynczy zamek lub pierścień należy skontaktować się z lekarzem w celu ich ponownego przyklejenia lub poczekać do kolejnej wizyty kontrolnej, jeśli odbędzie się w odstępie tygodnia,
  • kłujący łuk– jeżeli ból wywołany jest przez wystający kawałek „drutu”, można spróbować delikatnie odgiąć go w kierunku zęba; jeżeli ból nie przechodzi lub łuk jest zbyt długi należy skontaktować się z lekarzem,
  • odcementowany pierścień– można odczekać do terminu wizyty kontrolnej tylko wówczas, kiedy nie powoduje żadnych dolegliwości
  • w przypadku innych awarii– należy skontaktować się z lekarzem, który ustali tryb postępowania.

 

awaria1