Aparaty ruchome

Aparaty ruchome stosuje się najczęściej u dzieci w wieku 8-12 lat, kiedy w trakcie leczenia wykorzystywany jest wzrost pacjenta. Z użyciem aparatu ruchomego nie ma możliwości precyzyjnego ustawienia poszczególnych zębów, dlatego jako drugi etap leczenia konieczne jest zastosowanie aparatu stałego. Dla osiągnięcia prawidłowego zgryzu niezbędna jest współpraca dziecka i noszenie aparatu ruchomego 12 – 16 godzin na dobę. Nasi pacjenci zawsze mają szeroki wybór swojego ulubionego koloru aparatu ruchomego, a sumienne noszenie jest doceniane i nagradzane.

ruchome1